test boeking form


Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Submit

Privacy- en cookiebeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Acufyt. Acufyt verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de website (www.acufyt.be) en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Acufyt verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “Privacywet”), na te leven. Huidig Privacy– en Cookiebeleid (zie hierna) is opgesteld om u te informeren over welke gegevens Acufyt verzamelt wanneer u de website bezoekt, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan. Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met ons Privacy– en Cookiebeleid.

Persoonsgegevens

U kan de Website bezoeken zonder zelf enig persoonsgegeven aan ons mee te delen.

Verwerking en gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze diensten, verzenden nieuwsbrief, promotionele acties, statistische analyse of verbetering van onze diensten.
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn of voor de desbetreffende doeleinden of voor andere verwerkingen waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen. Wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Melding persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt blijven strikt vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden opgenomen in de interne databank van Acufyt en zullen niet worden meegedeeld aan derden.


Cookies

De Website maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met pagina's van de Website worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waar gebruikt Acufyt cookies voor ?

De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel om het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en te personaliseren of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te leveren.

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de Website niet naar behoren worden gebruikt.

  2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Cookies beheren en verwijderen

U kan uw webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze Website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst Acufyt naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

U heeft op ieder ogenblik het recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot Acufyt op het adres Holdenweg 8, 9800 DEINZE (Bachte-Maria-Leerne) of door het versturen van een e-mail naar info@acufyt.be, mits bewijs van uw identiteit.

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de Website. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de Website vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.

Deze Privacy Statement geldt alleen voor het verwerken van persoonsgegevens verkregen via deze Website. De Website bevat daarnaast hyperlinks naar andere websites die technisch niet gecontroleerd noch aan herziening onderworpen worden door Acufyt. Bijgevolg kan Acufyt de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze websites andere dan de Acufyt-Website niet garanderen, noch de beschikbaarheid van deze websites. Om die redenen aanvaardt Acufyt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruikt van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites vindt plaats op eigen risico.

Wijzigingen

Acufyt behoudt zich het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen of te updaten op eender welk moment. De Privacy Statement werd voor het laatst gewijzigd op 01/04/2020.


Meer vragen ?

Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, dan kan u ons contacteren per brief of per e-mail. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk.

Acufyt is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kunt Acufyt contacteren op het volgende adres:

     Holdenweg 8, 9800 DEINZE (Bachte-Maria-Leerne)