Wat is nu de filosofie achter Acufyt?

Kruidentherapie kent verschillende tradities. De farmacie is ontsprongen uit de kruidengeneeswijze. Kruiden worden in talrijke culturen gebruikt, onder andere in de westerse, de traditionele Chinese geneeskunde, de Islamitische geneeskunde en de Ayurveda. De filosofie verschilt echter per cultuur.


De traditionele Chinese geneeswijze past fytotherapie toe op basis van traditionele recepten die zijn bereid uit vele verschillende planten volgens de filosofie van de vijf-elementenleer. Deze elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. In een gezonde situatie houden alle elementen elkaar in evenwicht. Bij disbalans en klachten kunnen één of meerdere elementen uit evenwicht raken en wordt fytotherapie gebruikt om het evenwicht te herstellen.


Zowel in China als Europa en Amerika bestaat er al enige tijd een ‘nieuwe tendens’ tot een harmonische samenwerking tussen de Oosterse en Westerse geneeswijzen.


‘Geïntegreerde geneeskunst’ doet veel van zich spreken in een poging de filosofische benadering in het Oosten en de meer anatomische benadering in het Westen met elkaar te verenigen. 
Dus, de ene sluit de andere niet uit, want 1 + 1 = 3.


In mijn logo werd gepoogd om deze moderne integratie visueel voor te stellen.